Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masteruppsats i religionsvetenskapliga samhällsstudier

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Den studerande genomför ett självständigt uppsatsarbete inom religionsvetenskapliga samhällsstudier.

Anmälan och behörighet

Masteruppsats i religionsvetenskapliga samhällsstudier, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2019

Slutar

19 januari 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Univ: För behörighet krävs kandidatexamen i religionsvetenskap eller teologi samt ytterligare 60 högskolepoäng, varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå där kurserna Teori, empiri och metod i religionsvetenskapliga samhällsstudier: Masterkurs 15 hp samt Magisteruppsats i religionsvetenskap 15 hp, eller motsvarande kurser ingår.

Urval

Högskolepoäng

Anmälningskod

UMU-12015

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Kurs och programvägledaren för religionsvetenskap och teologi