Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masteruppsatskurs i kognitionsvetenskap

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Den studerande ska under handledning genomföra och avrapportera ett omfattande självständigt forskningsarbete på mycket avancerad nivå. Detta innebär en innehållslig fördjupning inom något av de forskningsområden som finns representerade vid institutionen där arbetet skrivs. Kursen ger färdighetsträning avseende formulering av frågeställningar och hypoteser, undersökningsplanering, datainsamling, dataanalys och utvärdering av resultat samt av rapportering genom rapportskrivande och ett seminarium.

The student shall under supervision conduct and report an independent research project at an advanced level. This means that the student should deepen his or her knowledge within one of the reasearch areas represented at the department. The course gives training in formulating research questions and hypotheses, planning a study, collecting data, analyzing and evaluating data, and report results in a written form an at a seminar.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)