Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

I kursen behandlas grundläggande taluppfattning. Matematiskt kunnande är ett centralt tema. Nationella och internationella ramverk studeras. Utifrån relevant forskning och beprövad erfarenhet behandlas hur barn lär sig och utvecklar matematisk kunskap och diagnostisering av detta. Lekens betydelse för lärande samt att förlägga matematikundervisning utomhus praktiseras och problematiseras. Kursens matematiska innehåll är valt så att den studerandes egen kompetens stärks.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Kontaktperson för kursen är:
Helena Westman