Hoppa direkt till innehållet
printicon

Matematik 2 för lärande och undervisning för grundskolans årskurs 4-6

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2018

Om kursen

Kursen vänder sig till de som har motsvarande 15 hp matematikdidaktik i sina tidigare studier eller i sin lärarexamen. I kursen studeras matematisk ämnesteori och ämnesdidaktik inom områdena geometri, algebra, funktionslära samt statistik och sannolikhetslära. Särskild vikt läggs vid att kunna bedöma och kommunicera elevers lärande. Kursens teoretiska innehåll omsätts i didaktiska uppdrag med barn/elever. Det matematiska innehållet i kursen är valt så att den studerandes egen kompetens stärks.

Anmälan och behörighet

Matematik 2 för lärande och undervisning för grundskolans årskurs 4-6, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2018, vecka 36

Slutar

Vecka 3, 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

3 st

Upplägg för distanskurs

Två träffar à 2 dagar samt kommunikation via lärplattformen Cambro och via Adobe Connect, eller motsvarande. I viss mån, beroende på antalet studenter som läser kursen kan fysiska träffar ersättas av IT-baserade distansträffar.

Behörighetskrav

Univ: 15 hp inom matematik för grundskolans tidigare år, exempelvis "Matematik 1 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 16", eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-61407

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2018 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 16 april 2018.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för kursen är: Carl Larsson

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen