Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Matematik baskurs I

  • Antal förutbildningspoäng 7,5 fup

Om kursen

Kursens innehåll syftar till att överbrygga skillnaderna mellan de olika gymnasieprogrammens matematikkurser. På kursen läggs särskilt fokus på innehåll som ger en god grund för vidare studier i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Kursen indelas i två moduler.

Modul 1: Teori och problemlösning, 7 högskolepoäng. Modulen behandlar räkning med reella tal samt generalisering av aritmetikens räknelagar till att hantera algebraiska uttryck. Funktionsbegreppet introduceras med fokus på egenskaper hos linjära funktioner samt potens- och exponentialfunktioner. Vidare ingår algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer och ekvationssystem samt olikheter och andragradsekvationer. Begreppen kongruens och likformighet samt vinkelsatserna behandlas. Dessutom studeras trigonometri i triangeln och Pythagoras sats samt indirekta tillämpningar av denna såsom avståndsformeln. Vidare behandlas logaritmer samt räknelagar för dessa och en introduktion till vektorbegreppet ges. Avslutningsvis behandlas matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens.

Modul 2: Datorlaboration, 0,5 högskolepoäng. Modulen introducerar enkel programmering som verktyg för att lösa problem relevanta för kursen.

Detta är en kurs inom Tekniskt-naturvetenskapligt basår

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Cecilia Rydberg