Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Matematik baskurs II

  • Antal förutbildningspoäng 7,5 fup

Om kursen

Kursens innehåll syftar till att ge en god grund för vidare studier, speciellt inom det tekniska och naturvetenskapliga området. Kursen indelas i två moduler.

Modul 1: Teori och problemlösning, 7 högskolepoäng. Modulen behandlar enhetscirkeln, de trigonometriska funktionerna, triangelsatserna samt trigonometriska formler. Vidare introduceras begreppen ändringskvot, gränsvärde och derivata samt deriveringsregler för polynom, potens- och exponentialfunktioner. Med hjälp av derivata studeras funktioners egenskaper och tillämpade optimeringsproblem. Slutligen introduceras begreppen primitiv funktion och integral samt sambandet mellan integral och derivata. Även tillämpningar av integraler ingår.

Modul 2: Datorlaboration, 0,5 högskolepoäng. Modulen behandlar digitala verktyg och enkel programmering för att lösa problem relevanta för kursen.

Detta är en kurs inom Tekniskt-naturvetenskapligt basår

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Cecilia Rydberg