Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik för fritidshem

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar ämnesområdena matematik och naturvetenskap med utgångspunkt i utomhuspedagogiska perspektiv, utforskande arbetssätt och kreativa sätt att lösa problem. Kursen behandlar vidare en variation av aktiviteter, arbetssätt och arbetsformer som stimulerar lärande och alternativa sätt att nå måluppfyllelse. Naturen får även inspirera till undervisning/aktiviteter i ämnesområden såsom matematik, biologi, kemi, fysik och teknik. Inom det naturvetenskapliga området, behandlas artkunskap samt ekologiska begrepp och modeller. Vidare behandlas förutsättningar för matematikutveckling och grundläggande matematik för de första skolåren. Kursens innehåll kopplas samman med frågor om vad undervisning är och hur lärande sker.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Helena Westman