Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Medicinsk rätt

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Inom ramen för denna kurs berörs den rättsliga regleringen avseende olika slags medicinsk verksamhet. Kursen är tvärvetenskaplig och rör såväl civilrättsliga som offentligrättsliga och straffrättsliga aspekter på olika områden. Exempel på områden som behandlas är hälso- och sjukvårdspersonalens grundläggande skyldigheter, sekretess inom såväl offentlig som privat hälso- och sjukvård, ansvarsfrågor samt ersättningsfrågor. Dessutom ingår den rättsliga regleringen av vissa medicinska specialreglerade områden såsom psykiatrisk tvångsvård, smittskydd, befruktning utanför kroppen, sterilisering, abort, omskärelse, organtransplantation, genetiska tester samt forskning på människa och foster. De olika frågor som studeras problematiseras utifrån principer som exempelvis rättssäkerhet och integritet. Kursen har vissa komparativa moment och den internationella rätten beaktas genomgående.

Anmälan och behörighet

Medicinsk rätt, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

1 november 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt huvudområde vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp, och Förvaltningsrätt, 15 hp, eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari godkänt resultat för kursen T 4 - Förvaltningsrätt, skatterätt och miljörätt, 30 hp, måste ingå eller motsvarande. Dessutom krävs svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-25058

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)