Hoppa direkt till innehållet
printicon

Medicinsk rätt

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Inom ramen för denna kurs berörs den rättsliga regleringen avseende olika slags medicinsk verksamhet. Kursen är tvärvetenskaplig och rör såväl civilrättsliga som offentligrättsliga och straffrättsliga aspekter på olika områden. Exempel på områden som behandlas är hälso- och sjukvårdspersonalens grundläggande skyldigheter, sekretess inom såväl offentlig som privat hälso- och sjukvård, ansvarsfrågor samt ersättningsfrågor. Dessutom ingår den rättsliga regleringen av vissa medicinska specialreglerade områden såsom psykiatrisk tvångsvård, smittskydd, befruktning utanför kroppen, sterilisering, abort, omskärelse, organtransplantation, genetiska tester samt forskning på människa och foster. De olika frågor som studeras problematiseras utifrån principer som exempelvis rättssäkerhet och integritet. Kursen har vissa komparativa moment och den internationella rätten beaktas genomgående.

Anmälan och behörighet

Medicinsk rätt, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

1 november 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt huvudområde vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp, och Förvaltningsrätt, 15 hp, eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari godkänt resultat för kursen T 4 - Förvaltningsrätt, skatterätt och miljörätt, 30 hp, måste ingå eller motsvarande. Dessutom krävs svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-25058

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 mars 2020 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)