Hoppa direkt till innehållet
printicon

Mediesignaler

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar de tekniker och principer som ligger till grund för signalbehandlingen av ljud och bilder. I kursen studeras mediesignalers egenskaper och hur dessa påverkas av de system som de samverkar med. Moment som behandlas är linjära system, faltning, fouriertransform, sampling och rekonstruktion samt Z-transform och digitalafilter. Grunderna i stokastisk signalbehandling genomgås även.
Kursen är uppdelad i två moment: Teoridel, 10.5 hp och laborationsdel, 4.5 hp.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Catharina Åhgren, studievägledare