Hoppa direkt till innehållet
printicon

Mediesignaler

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2018

Om kursen

Kursen behandlar de tekniker och principer som ligger till grund för signalbehandlingen av ljud och bilder. I kursen studeras mediesignalers egenskaper och hur dessa påverkas av de system som de samverkar med. Moment som behandlas är linjära system, faltning, fouriertransform, sampling och rekonstruktion samt Z-transform och digitalafilter. Grunderna i stokastisk signalbehandling genomgås även.
Kursen är uppdelad i två moment: Teoridel, 10.5 hp och laborationsdel, 4.5 hp.

Anmälan och behörighet

Mediesignaler, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Vårtermin 2018, vecka 3

Slutar

Vecka 12, 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Envariabelanalys 1, 7.5 hp (5MA009), Envariabelanalys 2, 7.5 hp (5MA011), Statistik för teknologer, 7.5 hp (5MS008), och Linjär algebra, 7.5 hp (5MA019) eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-54378

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2017. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kontaktpersoner för kursen är:
Catharina Åhgren, studievägledare