Hoppa direkt till innehållet
printicon

Metoder för att utforska digitala miljöer

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kursen

Kursen syftar till att ge studenten en övergripande förståelse för, och kunskap om, olika vetenskapliga metoder för att undersöka digitala miljöer. Hur kan etablerade metoder för exempelvis textanalys, intervjuer och etnografiskt fältarbete användas för studier av det digitala? Hur kan så kallade 'Big Data' nyttjas för att studera kultur- och medievetenskapliga problemområden? Vilka metodrelaterade och etiska problem och möjligheter kan uppstå? Frågeställningarna diskuteras och undersöks genom praktiska övningar av både kvantitativ och kvalitativ art. Målet är att få djupare inblick och praktiska kunskaper om hur nya och etablerade vetenskapliga undersökningsmetoder inom humaniora och samhällsvetenskap kan användas för att studera den digitaliserade samtiden och historien.

Anmälan och behörighet

Metoder för att utforska digitala miljöer, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

20 januari 2020

Slutar

29 mars 2020

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Nätbaserad undervisning, inga obligatoriska träffar

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen om 180 hp eller 90 hp inom ett huvudområde varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt examensarbete. Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-15703

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 september 2019 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2019.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Kontaktperson för kursen är:
Peter Lexelius