Hoppa direkt till innehållet
printicon

Metoder och verktyg för datavetare

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Hösttermin 2018

Om kursen

Moment 1, 4 hp, Studieprogrammet och yrkesrollen I momentet belyses hur studieprogrammet är uppbyggt, vilka kunskaper och färdigheter ett genomgånget program skall leda till samt vilka mål programmet har. Ett speciellt fokus läggs på att visa hur studier inom datavetenskap kombineras med och kompletteras av studier i andra akademiska ämnen för att uppnå de önskade kunskaperna och färdigheterna. Under momentet får studenterna prova på att arbeta praktiskt med en tillämpning inom ett delområde inom datavetenskap. Vidare visas på olika yrkesroller med exempel på den framtida arbetsmarknaden. Inom momentet introduceras också begrepp rörande kommunikation och färdigheter inom muntlig och skriftlig kommunikation övas.

Moment 2, 3,5 hp, Matematisk färdighetsträning Detta moment innefattar: Repetition av ekvationslösning och olikheter. Grundläggande principer för logiska resonemang och bevis. Introduktion till matematisk induktion. Binomialsatsen tas upp. Notation för mängder, summor och logik. Repetition av trigonometrin från gymnasiet. Introduktion till komplexa tal omfattande De Moivres formel.

Anmälan och behörighet

Metoder och verktyg för datavetare, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2018, vecka 36

Slutar

Vecka 40, 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Fysik A, Matematik D. Eller: Fysik 1a/1b1+1b2, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8 med ett eller flera undantag)

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-57223

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 16 april 2018.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kontaktperson för kursen är:
Studentexpeditionen på datavetenskap