Hoppa direkt till innehållet

Metoder och verktyg för datavetare

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Hösttermin 2017

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Moment 1, 4 hp, Studieprogrammet och yrkesrollen I momentet belyses hur studieprogrammet är uppbyggt, vilka kunskaper och färdigheter ett genomgånget program skall leda till samt vilka mål programmet har. Ett speciellt fokus läggs på att visa hur studier inom datavetenskap kombineras med och kompletteras av studier i andra akademiska ämnen för att uppnå de önskade kunskaperna och färdigheterna. Under momentet får studenterna prova på att arbeta praktiskt med en tillämpning inom ett delområde inom datavetenskap. Vidare visas på olika yrkesroller med exempel på den framtida arbetsmarknaden. Inom momentet introduceras också begrepp rörande kommunikation och färdigheter inom muntlig och skriftlig kommunikation övas.

Moment 2, 3,5 hp, Matematisk färdighetsträning Detta moment innefattar: Repetition av ekvationslösning och olikheter. Grundläggande principer för logiska resonemang och bevis. Introduktion till matematisk induktion. Binomialsatsen tas upp. Notation för mängder, summor och logik. Repetition av trigonometrin från gymnasiet. Introduktion till komplexa tal omfattande De Moivres formel.

Anmälan och behörighet

Metoder och verktyg för datavetare, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2017 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2017, vecka 35

Slutar

Vecka 39, 2017

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Fysik A, Matematik D. Eller: Fysik 1a/1b1+1b2, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8 med ett eller flera undantag)

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-57223

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 18 april 2017. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för kursen är: Studentexpeditionen på datavetenskap

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen