Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Socialpsykologiska teorier och organisationsteoretiska aspekter på det sociala samspelet mellan människor studeras. Identitet, grupprocesser, maktbegrepp, attityder, normer samt arbetsorganisationers struktur och ledarskap behandlas. En central del i kursen är språkets och kommunikationens roll i ett socialt sammanhang. Vidare behandlas olika aktörers roller med tonvikt på tillsyn och kontroll. Samhällets organisation för miljö- och hälsoskyddsfrågor studeras liksom miljökvalitetssystem.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Erik Sundkvist, kursansvarig