Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon

Mikrobiell patogenes, symptom och diagnostik

  • Antal högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Förväntade studieresultat är att de studerande bland annat skall kunna redogöra för basala mekanismer för uppkomst och utveckling av infektionssjukdom och ange manifestationer i form av molekylära, fysiologiska och morfologiska förändringar som kan förekomma. Vidare skall de studerande kunna jämföra olika mikrobiella infektionsstrategier samt förklara hur infektionssjukdomar eller deras manifestationer kan diagnosticeras.

Kursen innehåller avsnitt som innefattar olika mikroorganismers (bakterier, virus, svampar, protozoer) patogenicitet och virulens, hur olika symptom uppkommer, hur värd och mikroorganism interagerar, samt principer för diagnostik och profylax.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)