Hoppa direkt till innehållet
printicon

Mikroekonomisk analys II D26

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Kursen inleds med en kort repetition kring hur utbudsfunktion, pris, kvantitet och antal företag bestäms under fullständig konkurrens. Därefter behandlas monopolföretags val av priser och kvalitet, exempelvis behandlas teoretiskt hur monopolföretag bör prisdiskriminera när de vinstmaximerar. Studenterna introduceras även till praktiska exempel på prisdiskriminering.

Därefter behandlas kursens huvudområden, spelteori och oligopol. Detta avsnitt inleds med att analysera välkända spel såsom fångarnas dilemma och behandlar centrala spelteoretiska begrepp såsom Nash jämvikt och dominanta strategier. Därefter analyseras bland annat mixade jämvikter, upprepade spel och hur vissa Nash jämvikter kan uteslutas.

Kursen fortsätter sedan med oligopol, som huvudsakligen bygger på spelteori. Här analyseras först statisk pris och kvantitetskonkurrens, inklusive om det är att föredra att vara prisrespektive kvantitetsledare. Därefter behandlas bland annat upprepade oligopolspel såväl teoretiskt som empiriskt.

Den avslutande delen av kursen analyserar hur asymmetrisk information kan påverka utfallen på olika marknader. Inom detta område behandlas bland annat principalagent problemet, negative selektion samt signalering.

Anmälan och behörighet

Mikroekonomisk analys II D26, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

3 december 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs normalt 90 hp i nationalekonomi varav 30 hp på C-nivå (inklusive examensarbete omfattande 15 hp) samt Matematik för ekonomer I D7 och Mikroekonomisk analys I D25 eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B från gymnasiet.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-23016

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 mars 2020 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Nationalekonomi, Handelshögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare