Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miljöarkeologisk fält- och labmetodik

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2021

Om kursen

Spår efter forntida mänsklig aktivitet, liksom spår från miljö- och klimatförändringar som har påverkat människan kan studeras med hjälp av miljöarkeologiska metoder. Kursen ger fördjupade kunskaper i miljöarkeologiska undersökningsmetoder och analystekniker. Arkeobotanisk analys, insektsanalys, pollenanalys och olika kemisk-fysiska jordmaterialanalyser och tekniker är exempel på de metoder som används. Genom praktiskt fältarbete och labbarbete, både i grupp och individuellt, tränas förmågan i olika provtagningsstrategier genom jordmaterialundersökningar och arkeologiska utgrävningar.

Anmälan och behörighet

Miljöarkeologisk fält- och labmetodik, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

30 augusti 2021

Slutar

1 november 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är 90 hp i något av följande huvudområden: arkeologi, miljöarkeologi, naturgeografi, geovetenskap, historia, antropologi, antikens studier, biologi, miljövetenskap eller motsvarande.
 
Dessutom krävs engelska B/6 och, om kursen ges på svenska, svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-13002

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)