"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miljöbiogeokemi

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

Kursens behandlar terrester fältmetodik. Generella principer kring uppläggning och genomförande av geoekologiska undersökningar behandlas. Under kursens gång genomförs ett antal fältarbete med fokus främst på fördelning av olika näringsämnen och föroreningar (t.ex. kol, kväve, bly och kvicksilver) i den terrestra miljön. Resultat från fältarbetet sammanställs och presenteras såväl muntligt som skriftligt.

Anmälan och behörighet

Miljöbiogeokemi, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 augusti 2023

Slutar

30 oktober 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: 120 hp varav minst 60 hp Geovetenskap/naturgeografi eller Biologi 60 hp alt. Kemi 60 hp alt. Miljövetenskap 60 hp samt Geovetenskap/naturgeografi 30 hp eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-50703

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Ekologi, miljö och geovetenskap
Kontaktperson för kursen är:
Jonatan Klaminder