Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miljöeffekter

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kursen

Kursen behandlar olika mänskliga aktiviteters påverkan på mark, vatten, luft och organismer, exempelvis bildandet av marknära ozon eller utsläpp av försurande och övergödande ämnen, persistenta organiska föreningar och tungmetaller. Vidare behandlas globala miljöproblem som klimatförändringar och ozonskiktets uttunning. I kursen berörs även problem som är kopplade till naturresursutnyttjande samt för kursen relevanta nationella miljökvalitetsmål.
Kursen är uppdelad i följande moment, som löper parallellt:
Moment 1. Miljöproblem ur ett teoretiskt perspektiv, 6 högskolepoäng. Under teorimomentet behandlas orsaker och uppkomst av miljöproblem såsom föroreningar, rubbade kretslopp och ekosystem samt naturresursutnyttjande. Vidare behandlas ekologiska effekter och konsekvenser av dessa människoskapta problem. Fokus ligger på störningar i naturen och innefattar effekter på lokal, regional och/eller global nivå.
Moment 2. Seminarier, 1 högskolepoäng. Under de teoretisk momenten kommer fördjupande frågor att diskuteras i mindre grupper.
Moment 3. Projektarbete, 4.5 högskolepoäng. I projektet ingår att söka, läsa, förstå och citera naturvetenskaplig litteratur. Vidare tränas studenten i att självständigt sammanställa och reflektera över forskningsresultat. Projektarbetet redovisas såväl muntligt som skriftligt.

Anmälan och behörighet

Miljöeffekter, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

29 augusti 2022

Slutar

31 oktober 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kurserna Statistiska metoder 7,5 hp samt Ekologi och geovetenskap 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-59004

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Tord Andersson, kursansvarig