Hoppa direkt till innehållet
printicon

Miljöeffekter

  • Antal högskolepoäng 11,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2019

Om kursen

Kursen behandlar olika mänskliga aktiviteters påverkan på mark, vatten, luft och organismer, exempelvis bildandet av marknära ozon eller utsläpp av försurande och övergödande ämnen, persistenta organiska föreningar och tungmetaller. Vidare behandlas globala miljöproblem som klimatförändringar och ozonskiktets uttunning. I kursen berörs även problem som är kopplade till naturresursutnyttjande samt för kursen relevanta nationella miljökvalitetsmål.

Anmälan och behörighet

Miljöeffekter, 11,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 januari 2019

Slutar

31 mars 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kurserna Introduktion till miljö och hälsoskydd,15 hp samt Ekologi och geovetenskap 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-59102

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Åsa Berglund, kursansvarig