Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miljöhumaniora - Humanistiska perspektiv på människans plats(er) i miljön

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kursen

Kursen syftar till att ur ett mång- och tvärvetenskapligt perspektiv ge studenten en introduktion till centrala frågeställningar och traditioner inom det framväxande forskningsfältet miljöhumaniora. Den röda tråden i kursen är relationen mellan människor och platser under pågående samhälls- och miljöförändringar, vilket återspeglas i kurslitteraturen och examinationer. Kursen undersöker hur mänskliga förståelseramar, levnadssätt och kulturella uttryck rörande miljö- och hållbarhetsfrågor formas i spänningsfältet mellan det globala och det platsbundna. Studenten tränas i att använda sig av miljöhumanistiska perspektiv på miljö- och hållbarhetsproblem, bl.a. genom att föra idéhistoriska, diskursanalytiska, ekokritiska och miljöetiska resonemang. Detta inkluderar kritisk reflektion över konsekvenserna av hur platser bildas, samt hur detta påverkar olika grupper i samhället. För att analysera dessa relationer kopplar kursen till teorier och tillvägagångssätt inom miljöhumaniora. Därmed ger kursen studenten en mångsidig förståelse för hur humanistiska perspektiv kan bidra till skapande av hållbara samhällen.

Anmälan och behörighet

Miljöhumaniora - Humanistiska perspektiv på människans plats(er) i miljön, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

29 augusti 2022

Slutar

31 oktober 2022

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Tekniska krav  

*    En säker och bra internetuppkoppling  
*    En dator (bärbar eller stationär) med en webbkamera (inbyggd eller extern)  
*    En mikrofon, helst i form av ett headset 

 

Behörighetskrav

90 hp i ett ämne, varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt examensarbete, eller motsvarande. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-16412

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare