Hoppa direkt till innehållet
printicon

Mobbning och kränkande handlingar i teori och praktik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2019

Om kursen

Vill du lära dig mer om strategier för att upptäcka, förebygga, åtgärda mobbning och kränkande handlingar i förskolan och skolan?

Kursen syftar till fördjupade kunskaper om mobbning och kränkande handlingar i samtida lärmiljöer. Detta görs i relation till både teori och praktik med avsikten att stärka förmågan till professionella och vetenskapliga förhållningssätt. Likabehandling i förskola och skola samt mobbning och kränkande handlingar problematiseras utifrån, kritiska vetenskapliga perspektiv. Här ingår också granskning av relevanta styrdokument samt aktuell lagstiftning

I kursen problematiseras och analyseras även förklaringsmodeller till och konsekvenser av mobbning och kränkande handlingar. Vilken betydelse har professionalitet och vetenskapligt förhållningssätt för främjandet av inkluderande lärmiljöer? Den studerande ges i kursen möjligheter till att stärka förmågan att främja likabehandling samt utveckla strategier för att upptäcka, förebygga och åtgärda mobbning och kränkande handlingar. I kursen betonas ett problem- och processorienterat arbetssätt.

Anmälan och behörighet

Mobbning och kränkande handlingar i teori och praktik, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Vårtermin 2019, vecka 4

Slutar

Vecka 23, 2019

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Kursen genomförs helt på distans utan sammankomster. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och egna litteraturstudier. Under kursen används en nätbaserad lärmiljö för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Kursdeltagarna skall ha tillgång till internetansluten dator. Kursen genomförs med stöd av fri programvara. Examination sker fortlöpande med inlämningsuppgifter, exempelvis i form av seminarier eller skriftliga redovisningar. I kursen ingår deluppgifter som bedöms utifrån en tregradig skala. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Behörighetskrav

Lärarexamen (dvs förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare 1-9, ämneslärare, yrkeslärare, speciallärare), studie- och yrkesvägledarexamen, specialpedagogexamen, eller motsvarande äldre examen i någon av dessa. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-68707

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2018. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Westergren, studieadministratör