Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 23 november 2020)

printicon

Modellering och simulering

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Kursen är indelad i fyra delar som tillsammans syftar till att ge väsentliga kunskaper för modellering och simulering. 1) Introduktion till dynamiska system, bland annat Lotka-Volterra-ekvationen, med fokus på fixpunkter och deras egenskaper. I samband med modeller i diskret tid introduceras även perioddubbling, bifurkation och kaos. 2) Introduktion till stokastiska simuleringsmetoder som Langevindynamik, Brownsk dynamik och Monte Carlo där implementeringen tar sin utgångspunkt i deterministisk molekyldynamik. 3) Fördjupning i parameterskattning som inkluderar (icke-parametrisk) bootstrapanalys. 4) Ett teoretiskt sätt att närma sig numerisk integration med hjälp av Picard-Lindelöfs existensteorem och hur detta bland annat leder till Runge-Kutta-metoder och implicita metoder. Tillämpningar görs genom laborationer med C-programmering, Matlab och programbibliotek.

The course can also be included in the subject areas of computational science & engineering, mathematics and applied mathematics.

Anmälan och behörighet

Modellering och simulering, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

1 november 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Univ: Tidigare högskolestudier om minst 90 högskolepoäng inklusive Endimensionell analys 1, 7,5 hp, Endimensionell analys 2, 7,5 hp, Linjär algebra, 7,5 hp, Statistik för tekniska fysiker, 6 hp, Programmeringsteknik med C och Matlab, 7,5 hp, samt Teknisk beräkningsvetenskap I, 4,5 hp, eller motsvarande. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-53028

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Ludvig Lizana