"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Molekylär ekologi och evolution

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Den här kursen är ger en överblick över ekologiska och evolutionära processer hos naturliga populationer och de molekylära metoder som används för att studera dessa processer.  Kursen introducerar centrala koncept inom populations- och kvantitativ genetik, metagenomik och lanskapsekologiska metoder för förstå mekaniken hos de evolutionära krafter som verkar i naturliga system. Studenter kommer att få en förståelse om hur de vamligaste molekylära metoderna fungerar, samt dessa metoders styrkor och begränsningar i sina kopplingar till ekologi. Särskilda ämnen inkluderar att identifiera genetisk variation mellan och inom populationer, artbildning, urval och lokal anpassning, miljö-DNA (eDNA) protokoll och bevarandegenetik,

Kursen består av föreläsningar, litteraturseminarier, datorövningar och självständiga arbeten där eleverna kommer att använda empiriska och simulerade dataset till att tolka genetisk diversitet på individ, population och samhällsnivå. Studenter kommer att använda DNA data till att analysera och lösa evolutionära och ekologiska problem. Kursen förklarar de senaste teknologiska framstegen för att ge studenter en uppdaterad guide till de allt mer förekommande användandet av molekylära data i ekologiska studier och miljö-övervakning

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Ekologi, miljö och geovetenskap
Kontaktperson för kursen är:
Xiao-Ru Wang