Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Molekylär epidemiologi

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Molekylärepidemiologiska studier och utvärdering av dessa blir allt viktigare inom både akademi och industri. Molekylär epidemiologi är t.ex. ett viktigt verktyg i utvecklingen av att anpassa sjukvården till den enskilda individen. Med utgångspunkt i olika biologiska mätverktyg och epidemiologiska studiedesigner behandlar den här kursen hur molekylära och epidemiologiska metoder kan användas för att förstå biologiska processer som ligger bakom uppkomsten av sjukdomar. Kursen beskriver också hur molekylär epidemiologi kan användas för att upptäcka nya biomarkörer och göra en uppföljning av dessa. Olika "omics"-teknologier (genetik, epigenetik, protemik och metabolomik) samt statistisk analys täcks grundligt av kursen.

 

Kursen belyser för- och nackdelar med olika upplägg av epidemiologiska studier, inklusive observations-, fall-kontroll-, kohort- och familjebaserade studier. Kursen ger även basala kunskaper i den typ av statistiska beräkningar och analytiska metoder som används i molekylär-epidemiologiska studier, inklusive hypotes-testning, regressionsmodeller, metaanalyser, och modeller för att utvärdera risk.

 

Kursen innehåller obligatoriska datorövningar och gruppdiskussioner (bl.a. en om etiska frågeställningar kring användandet av biologiska prover och känsliga data från individer) samt ett obligatoriskt grupparbete.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för strålningsvetenskaper
Kontaktperson för kursen är:
Sophia Harild