Hoppa direkt till innehållet
printicon

Molekylär epidemiologi

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2019

Om kursen

Molekylärepidemiologiska studier och utvärdering av dessa blir allt viktigare inom både akademi och industri. Molekylär epidemiologi är till exempel ett viktigt verktyg i utvecklingen av att anpassa sjukvården till den enskilda individen. Med utgångspunkt i olika biologiska mätverktyg och epidemiologiska studiedesigner beskriver den här kursen hur molekylära och epidemiologiska metoder kan användas för att förstå biologiska processer som ligger bakom uppkomsten av sjukdomar. Kursen beskriver också hur molekylär epidemiologi kan användas för att upptäcka nya biomarkörer och göra en uppföljning av dessa. Olika “omics”-teknologier (genetik, epigenetik, protemik och metabolomik) samt statistisk analys täcks grundligt av kursen.
 
Kursen belyser för- och nackdelar med olika upplägg av epidemiologiska studier, inklusive observations-, kohort-, fallkontroll, och familjebaserade studier. Kursen ger även basala kunskaper i den typ av statistiska beräkningar och analytiska metoder som används i molekylär-epidemiologiska studier, inklusive hypotes-testning (t.ex. t-test, multivariatregression) och modeller för att utvärdera risk.
 
Diskussion i grupp kommer att ske kring vetenskapliga artiklar där molekylär epidemiologi har använts för att besvara frågeställningen, och även hur dagspress rapporterar dessa resultat. I kursen ingår även flera praktiska moment. En gruppdiskussion kring etiska frågeställningar kring användandet av biologiska prover och känslig data från individer kommer också att hållas.

Anmälan och behörighet

Molekylär epidemiologi, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

29 april 2019

Slutar

9 juni 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Kan eventuellt ges på engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

90 hp från avslutade kurser varav minst 30 hp biologi (inklusive cell- och molekylärbiologi) och 15 hp genetik; engelska B/6 från gymnasieskolan eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-33200

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Strålningsvetenskaper
Kontaktperson för kursen är:
Sophia Harlid