"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Molekylärbiologisk metodik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen innefattar teoretiska och praktiska laborativa moment som rör grundläggande molekylärbiologisk metodik. I kursen ingår teori om molekylärbiologiska metoder, kännedom om tillämpningar samt teknologiers möjligheter och begränsningar. Kursen behandlar även medicinsk-etiska regelverk som bla styr användandet av molekylär genteknik. De laborativa momenten omfattar praktisk tillämpning av molekylärbiologiska metoder, dataanalys, samt laborationsredogörelse.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Karin Emanuelsson