Hoppa direkt till innehållet
printicon

Musik 2, fristående

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Kursens mål är fortsatt fördjupning av instrumentala färdigheter och ensembleledning. Även körledning och instrumentkännedom införs. Praktiskt musicerande integreras som tidigare med arrangering, komposition och improvisation. Användande av digitala verktyg görs med inriktning mot pedagogisk planering och organisation av musikundervisning. Musikämnets historia studeras i didaktiskt och samhälleligt perspektiv. Ämnets kunskapsteoretiska och filosofiska grunder och legitimering studeras i ett historiskt perspektiv och relateras till vår samtid. Musikdidaktiska aspekter genomsyrar verksamheten i såväl praktik som teori. Den kommunikativa förmågan används såväl musikaliskt som i skrift och tal. Kursen vänder sig till den som vill studera motsvarande lärarprogrammets kurs i skolämnet musik 30 hp (31-60).

Anmälan och behörighet

Musik 2, fristående, 30 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Godkänd kurs Musik 1, 30 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-66610

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 mars 2020 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)