Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Musikproduktion 2

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2021

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som genomgått kursen Musikproduktion 1 eller motsvarande och ytterligare vill fördjupa dina konstnärliga samt inspelningstekniska färdigheter.  I kursen ges genomgående även mer ingående studier i musikteori med tillhörande arrangerings- och kompositionstekniker samt olika föreläsningar/workshops. Kursen erbjuder, förutom fokus på eget konstnärligt skapande och egen inspelnings-/produktionsteknisk utveckling, möjlighet att applicera dina kunskaper vid inspelningssituationer samt vid vidareutveckling och färdigställande av andras konstnärliga idéer. Fördjupat arbete med ljudbearbetning sker i såväl mjukvaru- som hårdvarumiljöer. Handledning i arbetsprocessen sker både individuellt och i grupp för vidareutveckling av det egna och det gemensamma lärandet i studentgruppen.

Anmälan och behörighet

Musikproduktion 2, 30 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

18 januari 2021

Slutar

6 juni 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Musikproduktion 1 med godkänt resultat på minst 22,5 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-10311

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)