Hoppa direkt till innehållet
printicon

Naturguidning

  • Antal högskolepoäng 10 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2019

Om kursen

Kursen tar upp de teoretiska och praktiska grunderna för naturguidning. I detta ingår bland annat presentations- och guideteknik och grupprocesser. En viktig del är att studenterna själva får agera som naturguider och där praktiskt få träna ledarskap och orienterings- och friluftsteknik och att informera om naturen på ett lättfattligt och intresseväckande sätt. Genom exkursioner och praktiska övningar i fält fördjupar studenten också sina kunskaper i natureografi och ekologi.

Anmälan och behörighet

Naturguidning, 10 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

15 april 2019

Slutar

9 juni 2019

Studieort

Kiruna

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Ekologi 10 hp samt Naturgeografi 10 hp eller motsvarande kunskaper

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-50212

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Tom Korsman