Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Naturvård

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2021

Om kursen

Kursen granskar kritiskt naturvårdens mål och medel och på vilket sätt ekologisk kunskap kan ligga till grund för olika åtgärder. Eftersom naturvård är en samhällsverksamhet behandlas också olika mänskliga aspekter. Hur kan naturvården bedrivas effektivt i ett socioekonomiskt sammanhang? Vilka samhällsaktörer är viktiga i naturvårdsarbetet och vilka värderingar har de? Ekologers professionella uppgifter i naturvårdssammanhang studeras särskilt. Skötsel, restaurering och kompensationsåtgärder behandlas för olika ekosystem. Betydelsen av processer på landskapsnivå betonas särskilt. Ett omfattande grupprojekt ingår, där man genom litteraturstudier och intervjuer fördjupar sig i naturvårdsarbetet i ett specifikt ekosystem och en specifik organismgrupp. Under några heldagsexkursioner visas exempel på naturvårdsåtgärder i t ex skog och rinnande vatten.

Kursen ges på engelska.

Anmälan och behörighet

Naturvård, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

24 mars 2021

Slutar

6 juni 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: 120 hp varav i 60hp biologi inklusive 30hp ekologi, eller 60hp geovetenskap/naturgeografi eller miljövetenskap samt 30hp ekologi, eller motsvarande kunskaper.
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-50210

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Roland Jansson, kursansvarig