Hoppa direkt till innehållet
printicon

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

I den här kursen är det centrala temat neuropsykiatriska svårigheter och deras uttryck och konsekvenser i en pedagogisk praktik. Utifrån aktuell forskning ges en fördjupad inblick i perspektiv och teorier av betydelse för förståelsen av neuropsykiatriska svårigheter hos barn och ungdomar i olika lärmiljöer. I kursen redogörs för ett utvecklingsrelaterat perspektiv på lärande med beaktande av kontextuella faktorer av betydelse för området neuropsykiatriska svårigheter. I detta inryms bland annat kognitiva, sociala och emotionella aspekter. Särskild vikt läggs vid konsekvenser av neuropsykiatriska svårigheter i pedagogisk, social och fysisk lärmiljö, till exempel genom att ge fördjupad kunskap om pedagogiska arbetssätt, strategier och hjälpmedel som syftar till att skapa lärmiljöer som möjliggör för ökad delaktighet för den enskilde individen. Vidare ger kursen en genomgång av utredningsförfarande, komorbiditet, överlappande tillstånd, behandlingsmetoder och samhälleliga insatser.

Anmälan och behörighet

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

3 december 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%, Distans

Antal obligatoriska träffar

2 st

Upplägg för distanskurs

2 obligatoriska träffar i Umeå. Däremellan sker kommunikationen i vår nätbaserade kursplattform Cambro. 

Behörighetskrav

Lärarexamen eller motsvarande samt minst tre års lärarerfarenhet efter examen.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-72000

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 mars 2020 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Helen Andersson, studievägledare