Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

I den här kursen är det centrala temat neuropsykiatriska svårigheter och deras uttryck och konsekvenser i en pedagogisk praktik. Utifrån aktuell forskning ges en fördjupad inblick i perspektiv och teorier av betydelse för förståelsen av neuropsykiatriska svårigheter hos barn och ungdomar i olika lärmiljöer. I kursen redogörs för ett utvecklingsrelaterat perspektiv på lärande med beaktande av kontextuella faktorer av betydelse för området neuropsykiatriska svårigheter. I detta inryms bland annat kognitiva, sociala och emotionella aspekter. Särskild vikt läggs vid konsekvenser av neuropsykiatriska svårigheter i pedagogisk, social och fysisk lärmiljö, till exempel genom att ge fördjupad kunskap om pedagogiska arbetssätt, strategier och hjälpmedel som syftar till att skapa lärmiljöer som möjliggör för ökad delaktighet för den enskilde individen. Vidare ger kursen en genomgång av utredningsförfarande, komorbiditet, överlappande tillstånd, behandlingsmetoder och samhälleliga insatser.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Emma Lind, studievägledare