Hoppa direkt till innehållet
printicon

Nordic Noir som globalt litteraturfenomen

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Kursen ges ämnesövergripande inom ämnesområdena skandinavistik, engelska, franska, italienska, spanska eller tyska och behandlar det populärlitterära fenomenet Nordic Noir utifrån ett internationellt perspektiv. Kurslitteraturen innehåller verk inom genren skrivna av författare både inom och utom Norden och det läses i original eller i översättning på det målspråk som studenten väljer som ämnesingång på kursen. Verken studeras utifrån den områdeskontext som är tillämplig utifrån det valda språkämnet. Fokus ligger på Norden som plats och idé som skapats både inom och utom Norden.  Kursen inleds med ett gemensamt moment, men sedan delas kursen upp i de olika språkområdena.

Undervisningsspråk: engelska för gemensamma delar av kursen, samt, för de individuellt valbara delarna, antingen engelska, franska, italienska, spanska eller tyska.
Beroende på val av huvudområde krävs ytterligare språkkunskaper: för franska, italienska, spanska och tyska krävs nivå C1 i aktuellt språk enligt Gemensamma europeiska referensramen; för engelska krävs nivå C2.

 

Anmälan och behörighet

Nordic Noir som globalt litteraturfenomen, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 oktober 2019

Slutar

19 januari 2020

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen är helt nätbaserad. All kommunikation sker via kursens lärplattform. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se ”Tekniska krav för nätkurser” på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument. Om intresse finns ordnas studiegrupper i Umeå.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp i ett av huvudområdena Engelska, Franska, Italienska, Spanska, Tyska eller Skandinavistik, eller motsvarande.  
Gy: Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-14127

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)