Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Nordic Noir som globalt litteraturfenomen

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen ges ämnesövergripande inom ämnesområdena skandinavistik, engelska, franska, italienska, spanska eller tyska och behandlar det populärlitterära fenomenet Nordic Noir utifrån ett internationellt perspektiv. Kurslitteraturen innehåller verk inom genren skrivna av författare både inom och utom Norden och det läses i original eller i översättning på det målspråk som studenten väljer som ämnesingång på kursen. Verken studeras utifrån den områdeskontext som är tillämplig utifrån det valda språkämnet. Fokus ligger på Norden som plats och idé som skapats både inom och utom Norden.  Kursen inleds med ett gemensamt moment, men sedan delas kursen upp i de olika språkområdena.

Undervisningsspråk: engelska för gemensamma delar av kursen, samt, för de individuellt valbara delarna, antingen engelska, franska, italienska, spanska eller tyska.
Beroende på val av huvudområde krävs ytterligare språkkunskaper: för franska, italienska, spanska och tyska krävs nivå C1 i aktuellt språk enligt Gemensamma europeiska referensramen; för engelska krävs nivå C2.

 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)