Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Normkritisk genuspedagogik

Hej! Jag som hälsar dig välkommen heter Camilla Hällgren och är kursansvarig för denna kurs. Lite längre ner finns mer information om kursinnehållet och vad du behöver göra för att kunna börja dina studier. Om du har funderingar utöver den information som finns här, är du välkommen att höra av dig till oss via kontaktformuläret i slutet på sidan. Tillsammans med övriga medverkande lärare, ser jag fram emot en lärorik och intressant höst tillsammans med er. Vi ses i september!

Så här börjar du

Om kursen

 • Kursens innehåll

  Den här kursen handlar om normkritik och genuspedagogik - både som begrepp och som metoder. Kursen handlar också om hur detta sammantaget kan vara en del i förskolans och skolans arbete med jämställdhet och ungas rätt till likabehandling.

  Barn- och ungdomsperspektivet är centralt för kursen. I kursen antas också ett kritiskt och utforskande förhållningssätt. I arbetet med kursuppgifterna får du möjligheter att stärka förmågan till professionellt, pedagogiskt arbete. Vad är genuspedagogik och vad innebär normkritiskt förhållningssätt? Vad sägs i styrdokumenten? Vilka normer behöver utmanas och varför? Hur ska det gå till? Hur kan normkritik och genuspedagogik bidra till att främja jämställdhet och likabehandling för barn och unga? Och hur kan det göras i just ditt pedagogiska sammanhang?

  Fäll ihop
 • Kursens moment

  Kursen är indelad i följande tre moment:

  Moment I: Kritiska perspektiv på normer, genus, makt och medier, 5 hp

  Moment II: Normer och genus i pedagogisk praktik, 5 hp

  Moment III: Vetenskaplig studie och rapport, 5 hp

  Kursens första moment handlar om relationen mellan normer, genus, makt och samtida medier. Vilka normer och värderingar om kvinnligt och manligt förmedlas i medier? Vad betyder detta för individen, samhället och skolan? På vetenskaplig grund diskuteras också normkritik och genuspedagogik som begrepp och metoder. Kursens andra moment handlar om hur normkritik, genuspedagogik och intersektionellt perspektiv kan samverka och omsättas i praktiken på ett sätt som är relevant för just ditt pedagogiska sammanhang.

  I det tredje och sista kursmomentet tillämpas och fördjupas dina kunskaper från de två första momenten. Detta görs genom att du genomför ett vetenskapligt arbete med avseende på normer, genus och makt, och som omfattar en specifik händelse, företeelse eller situation - med relevans för ditt pedagogiska sammanhang.

  Fäll ihop
 • Kursens upplägg

  Denna kurs ges helt på distans utan fysiska träffar. Detta innebär att de flesta av oss endast kommer att träffas via nätet. Kommunikationen mellan er studenter och oss lärare sker främst i lärplattformen Moodle. Där får du tillgång till kursens uppgifter, information om kurslitteratur och stöd i form av resurser, exempelvis föreläsningar och diskussionsforum.

  Under kursens gång ansvarar du själv för att ta del av kurslitteraturen och utföra kursens uppgifter. Genomförandet av studierna bygger alltså i mycket hög grad på ditt aktiva engagemang. Att vara aktiv i diskussionsforum är därför något jag redan nu vill lyfta fram som en viktig förutsättning för du att lyckas med din distansutbildning. Under kursens gång kommer du säkert ha en hel del frågor. Det blir ditt ansvar som student att våga ställa frågor och kanske be om hjälp. Detta kan med fördel göras i kursens diskussionsforum. Där kan ni studenter svara och hjälpa varann när så är möjligt. Vi lärare tar också del av vad som skrivs i diskussionsforumen besvarar era frågor.

  Om det skulle vara så att du behöver damma av din studieteknik så tillhandahåller Umeå universitet information om effektivare studievanor. Läs mer om Studieverkstaden här.

  Har du andra frågor eller funderingar kan du också skicka e-post till mig som är kursansvarig: camilla.hallgren@umu.se

  Frågor av administrativ karaktär kan du ställa till vår studieadministratör Christina Westergren, du når henne via kontaktformuläret längst ner på den här sidan.

  Återigen, varmt välkommen till kursen!

  Med vänlig hälsning från Camilla Hällgren.

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

Kontakta oss

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)