Hoppa direkt till innehållet
printicon

Nutrition och måltider ur ett omvårdnadsperspektiv

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

I det dagliga arbetet som sjuksköterska möter du patienter som på olika sätt upplever svårigheter med maten. Kursen ger grundläggande kunskaper i att bedöma och följa upp nutritionsstatus och initiera olika nutritionsåtgärder som en del av omvårdnadsarbetet. Olika sjukdomar ger olika nutritionsproblem och kursens primära fokus är att lyfta sjukdomar/problematik som påverkar patientens förmåga att tillgodogöra sig energi och näring. Vissa patienter behöver energiberika sin mat och andra behöver kosttillägg för att täcka energi- och näringsbehovet. För andra patienter kan det även bli aktuellt att ersätta hela eller delar av energibehovet med sondnäring (enteral nutrition) eller näring direkt i blodet (parenteral nutrition). Nutritionsproblemen kan även påverka psykosociala aspekter relaterade till mat och måltider som också är viktiga delar att ta hänsyn till i ett omvårdnadsperspektiv.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)