Hoppa direkt till innehållet
printicon

Nya trender i intellektuell historia

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2018

Om kursen

Under de senaste decennierna har forskningen inom intellektuell historia genomgått en förändring i relation till globalisering, digitalisering och andra förändrade förhållanden för intellektuell aktivitet. Det har gjorts ansatser för att förstå och närma sig intellektuell historia från globala eller transnationella perspektiv, bortom västerländska eller nationella ramar. Vidare har traditionella begrepp inom intellektuell historia, såsom idé, kontext och kultur, utsatts för en omprövning. Värdet av långa tidsperspektiv, ”djup historia”, har åter artikulerats. Genom textseminarier och skrivuppgifter kommer studenterna på denna kurs att diskutera aktuell internationell litteratur som behandlar dessa ämnen. Kursen ger också studenterna möjlighet att öka sin förståelse och få en fördjupad kunskap om en specifik fråga eller ansats.

Anmälan och behörighet

Nya trender i intellektuell historia, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Vårtermin 2018, vecka 3

Slutar

Vecka 12, 2018

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

För genomförande av kursen krävs tillgång till dator med bredbandsuppkoppling, samt webbkamera och headset som kan kopplas till datorn.

Behörighetskrav

90 hp kurser i historia eller idéhistoria, eller kandidatexamen (180 hp) i nära relaterade ämnen såsom historia, filosofi eller litteraturvetenskap, eller motsvarande. En A och Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (kravet på svenska gäller bara om kursen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-16503

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2017. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen