Hoppa direkt till innehållet
printicon

Nya trender i intellektuell historia

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Under de senaste decennierna har forskningen inom intellektuell historia genomgått en förändring i relation till globalisering, digitalisering och andra förändrade förhållanden för intellektuell aktivitet. Det har gjorts ansatser för att förstå och närma sig intellektuell historia från globala eller transnationella perspektiv, bortom västerländska eller nationella ramar. Vidare har traditionella begrepp inom intellektuell historia, såsom idé, kontext och kultur, utsatts för en omprövning. Värdet av långa tidsperspektiv, ”djup historia”, har åter artikulerats. Genom textseminarier och skrivuppgifter kommer studenterna på denna kurs att diskutera aktuell internationell litteratur som behandlar dessa ämnen. Kursen ger också studenterna möjlighet att öka sin förståelse och få en fördjupad kunskap om en specifik fråga eller ansats.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)