"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Omvårdnad, examensarbete med inriktning mot onkologisk vård

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen omfattar datainsamling, dataanalys, rapportskrivning och presentation och diskussion av ett examensarbete som ska ha sin utgångspunkt i vårdverksamhet. Kursen är en fördjupning i ämnet omvårdnad med inriktning mot onkologi. Kursen leder till fördjupade kunskaper i olika forskningstraditioner och vetenskapliga metoder. Aspekter på genus, klass, samhälle och etnicitet behandlas i relation till det valda ämnet. Studenten skall utifrån samlad empirisk data som förvärvats t ex genom litteraturstudier, kliniska studier, studiebesök, intervjuer och observationer fördjupa sina kunskaper inom specialistområdet. Teoretisk och empirisk kunskap skall integreras liksom den förvärvade kunskapens betydelse för den specialistutbildade sjuksköterskans funktion som ledare i omvårdnadsarbetet. Studenten skall tillämpa och vidareutveckla inhämtade kunskaper med den grad av självständighet som krävs för den specialistutbildade sjuksköterskan och för fortsatta studier. Arbetet, som skall ha god vetenskaplig grund, skall utmynna i en vetenskaplig rapport.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad