"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Omvårdnad med fokus på det goda åldrandet

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen omfattar fördjupade studier av åldrandet som en del i livscykeln, innebörden av begreppen gerontologi och geriatrik, faktorer relaterade till ett gott åldrande samt centrala frågeställningar relaterad till åldrande. Åldrandet kommer att belysas ur olika vetenskapliga perspektiv, så som; biologiskt-, medicinskt-, socialt-, omvårdnads- psykologiskt- och intersektionellt perspektiv. Kursen kommer även att ta upp specialistsjuksköterskans funktion inom vård och omsorg av äldre, fördjupa hur det är att åldras i ett livsloppsperspektiv samt betydelsen av prevention och hälsopromotion för ett gott åldrande.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad