Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård

  • Antal högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Kursen innehåller studier med fokus på omvårdnad av patienter och närstående inom akutsjukvård. I kursen ingår studier om akutsjukvårdens organisation, olika perspektiv på hälsa och ohälsa. Kursen behandlar även teoribildningar för systematiskt omhändertagande och klinisk bedömning av patienter för att kunna utföra omvårdnadsåtgärder utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Även mänskliga rättigheter och jämlik vård behandlas i kursen. Vidare innehåller kursen allmän farmakologi, infektionsprevention samt hjärt- och lungräddning.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad