Hoppa direkt till innehållet
printicon

Omvårdnad med inriktning mot intensivvård och medicinsk vetenskap

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen innehåller fördjupade teoretiska studier i omvårdnad inom intensivvård, behovsinventering och omvårdnadshandlingar till patienter i alla åldrar med olika sjukdomstillstånd. I kursen ingår patofysiologi, diagnos och behandling samt infektionsprevention och hygien vid vanliga sjukdomstillstånd. Vidare ingår övervaknings- och behandlingsstrategier till svårt sjuk patient, komplementära och alternativa metoder (KAM), specifik farmakologi och medicinsk teknik inom verksamhetsområdet. Kursen innehåller studier i patientsäkerhet, teamarbete, ledarskap, kommunikation och etik samt moment i systematiskt omhändertagande. Kursen omfattar två veckor (3 hp) verksamhetsförlagd utbildning. Aspekter på intersektionalitet behandlas i relation till kursens innehåll. Författningar som styr verksamheten behandlas.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad