"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Omvårdnad med inriktning mot intensivvård, verksamhetsförlagd utbildning

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen omfattar verksamhetsförlagda studier på intensivvårdsavdelning. I kursen ingår att med tilltagande självständighet utföra bedömning, planering, genomförande och dokumentation av omvårdnad till patienter med sjukdomstillstånd som kräver intensivvård. Studenten ska övervaka, utvärdera och initiera medicinska åtgärder med avseende på patientens alla organsystem. Studenten ska utveckla sin förmåga att ge stöd, information och vägledning till patienter, närstående och medarbetare. Planering och arbetsledning inom verksamhetsområdet ingår samt användning av medicinskteknisk utrustning på ett adekvat och säkert sätt. Studenten ska reflektera kring betydelsen av egna värderingar, intersektionalitet och jämlik vård för vårdens utfall. Studenten ska utföra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna i relation till kursens innehåll och verksamhetsområde. Författningar som styr verksamheten integreras.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad