"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård, verksamhetsförlagd utbildning

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen omfattar 15 hp verksamhetsförlagda studier (VFU) på operationsavdelning. I kursen studeras perioperativ omvårdnad med utgångspunkt i den modell för omvårdnad som utvecklats vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. I kursen studeras även vårdande enligt omvårdnadsprocessen, etik, hälsa, intersektionalitet, handledning, pedagogik, säker informationsöverföring, samhällets vårdkedja, lagar, föreskrifter, nationella och lokala rutiner. Kursen fokuserar också på vårdmiljö och tillämpning av infektions- och komplikationsförebyggande åtgärdsbedömning och åtgärder, instrumentering med ökad svårighetsgrad samt säker hantering med högteknologisk utrustning och av biologiska preparat. Studenten ska visa situationsmedvetenhet och ledarskap med kommunikation och samarbete i team för god arbetsmiljö.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad