Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Omvårdnad med inriktning mot pediatrik

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen omfattar en fördjupning inom pediatrik och pediatrisk omvårdnad. Familjefokuserad omvårdnad samt modell för omvårdnad ligger till grund för kursen. Sjuksköterskans professionella förhållningssätt till barn och ungdomar med komplexa vårdbehov behandlas i kursen liksom bedömning av barns tillstånd, avancerad hjärt-lungräddning och handläggande av pediatriska omvårdnadsproblem. Metoder för forskning inom ämnet belyses och tillämpas. Arbetsledning inom omvårdnad av barn behandlas. Palliativ vård ingår och etiska och intersektionella aspekter belyses i relation till kursens innehåll.

Kursen är indelad i fem moment: Moment 1 verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 6 hp; moment 2 läkemedelsberäkning och klinisk bedömning, 1,5 hp; moment 3 neonatal omvårdnad, inkl. neonatal HLR 1,5 hp; moment 4 pediatrisk omvårdnad, inkl. barn A-HLR, 3 hp; moment 5 pediatrik, inkl forskningsbakgrund 3 hp.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad