Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Omvårdnad, självständigt arbete för master, 30 hp

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen är en fördjupning i ämnet omvårdnad och i olika forskningstraditioner och vetenskapliga metoder. Kursen innehåller problemformulering, litteratursökning, planering och genomförande av ett empiriskt självständigt arbete utifrån god forskningssed. Presentation och försvar av eget självständigt arbete samt opposition på annan kursdeltagares självständiga arbete ingår samt reflektion över eget lärande.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad