"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Omvårdnad, självständigt arbete för master

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2023

Om kursen

Kursens huvudsakliga innehåll är fördjupad tillämpning av vetenskapsteori, etik, och forskningsmetodik i ett självständigt arbete med relevans för omvårdnad. Kursen omfattar datainsamling, alternativt bearbetning av redan insamlad data, dataanalys, rapportskrivning och försvar av ett examensarbete i form av en vetenskaplig uppsats. Uppsatsen kan presenteras i form av ett manus för publikation i vetenskaplig tidskrift och kan inom ramen för kursen presenteras för forskare och/eller personal i relevant klinisk verksamhet. I kursen ingår att kritiskt granska, värdera och diskutera det egna och andras examensarbete på en hög vetenskaplig nivå, värdera det egna arbetets betydelse för utveckling av huvudämnet och att diskutera och värdera det egna arbetets kliniska relevans.Kursen innehåller självständigt arbete (examensarbete) för masterexamen, för den som redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 hp inom huvudområdet

Anmälan och behörighet

Omvårdnad, självständigt arbete för master, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

16 januari 2023

Slutar

4 juni 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

2 st

Behörighetskrav

Examensarbete (motsvarande) om minst 15 hp inom omvårdnad på avancerad nivå. Vetenskaplig metod 15 hp på avancerad nivå. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 37 100 kr. Total studieavgift: 37 100 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-37209

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 oktober 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad