Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Omvårdnad, självständigt arbete för master

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursens huvudsakliga innehåll är fördjupad tillämpning av vetenskapsteori, etik, och forskningsmetodik i ett självständigt arbete med relevans för omvårdnad. Kursen omfattar datainsamling, alternativt bearbetning av redan insamlad data, dataanalys, rapportskrivning och försvar av ett examensarbete i form av en vetenskaplig uppsats. Uppsatsen kan presenteras i form av ett manus för publikation i vetenskaplig tidskrift och kan inom ramen för kursen presenteras för forskare och/eller personal i relevant klinisk verksamhet. I kursen ingår att kritiskt granska, värdera och diskutera det egna och andras examensarbete på en hög vetenskaplig nivå, värdera det egna arbetets betydelse för utveckling av huvudämnet och att diskutera och värdera det egna arbetets kliniska relevans.

Kursen innehåller självständigt arbete (examensarbete) för masterexamen, för den som redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 hp inom huvudområdet

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad