Hoppa direkt till innehållet
printicon

Omvårdnadens organisation och ledning del I

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen omfattar organisations- och ledarskapsteorier av relevans för sjuksköterskans kliniska verksamhet. Organisationsteorier med lärande i fokus samt situationsanpassat ledarskap ingår. Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation, styrning och ekonomi och grunderna i arbetsrättslagstiftningen avhandlas. Betydelsen av etik och hållbar utveckling i hälso-och sjukvård ingår. Kursen omfattar även omvårdnad och akut omhändertagande av personer med akuta och traumatiska tillstånd utifrån etiologi, patofysiologi symtombild, diagnostik, behandling och prognos. Katastrofmedicin studeras utifrån organisation, samverkan och ledning vid allvarlig händelse; stor olycka/katastrof samt utifrån principerna för det medicinska omhändertagandet. Det psykosociala omhändertagandet samt krisbearbetning i samband med allvarlig händelse; stor olycka/katastrof studeras. Studenten tränar bedömning, akut omhändertagande och prioritering av skadade patienter med olika tillstånd, i simuleringssituationer. Relevanta lagar och författningar samt intersektionella perspektiv ingår i kursen.

Kursen är uppdelad i två moment. Moment 1 - Katastrofmedicin och tillhörande övningar (3 hp), Moment 2 - Organisation och ledarskap (4,5 hp).

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad