Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Omvårdnadens organisation och ledning del II

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Med utgångspunkt i sjuksköterskans professionella ansvar är kärnkompetenserna säker vård och teamarbete i fokus i denna kurs. Kursen omfattar tillämpning av ledarskap i samverkan med andra professioner, träning i kommunikation, samarbete samt konflikthantering. Jämlik vård och hälsa, intersektionalitet, användandet av IKT samt ekologisk likväl som social och ekonomisk hållbarhet belyses i kursen.
 
Kursen är uppdelad i två moment:
Moment 1 - Interprofessionellt lärande (1,5 hp) Interprofessionellt teamarbete tränas genom simuleringsövningar.
Moment 2 – Individuellt skriftligt arbete (6 hp).

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad
Kontaktperson för kursen är:
Institutionen för omvårdnad