Hoppa direkt till innehållet
printicon

Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning

  • Antal högskolepoäng 22,5 hp

Om kursen

Kursen är indelad i två moment, moment 1 - vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp och moment 2 - examensarbete, 15 hp.

Moment 1 omfattar en fördjupning i kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga metoder. Kursen fokuserar framför allt på analytiskt, kritiskt, kreativt och forskningsetiskt tänkande. Intersektionella perspektiv i forskning ingår.

Moment 2 omfattar planering och genomförande av ett självständigt vetenskapligt examensarbete inom den grundutbildade sjuksköterskans kompetensområde, omvårdnad. Arbetet utgör en fördjupning i huvudområdet omvårdnad och tillämpning av kunskaper i vetenskaplig teori och metod.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad