"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbete

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen omfattar fördjupad kunskap om hälso- och sjukvård samt äldreomsorgsorganisation och styrning. Organisations- och ledarskap studeras där intersektionalitet beaktas. Kunskaper om förbättrings- och kvalitetsarbete och handledning inom vård av äldre fördjupas. Sjuksköterskans funktion som ledare av omvårdnadsarbetet utifrån evidensbaserad kunskap studeras. Fördjupning görs i pedagogiskt arbete relaterat till såväl äldre personer, närstående, medarbetare och andra. Multidisciplinär samverkan på flera nivåer behandlas samt lagstiftning relaterat till kursens innehåll.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad