Hoppa direkt till innehållet
printicon

Organs struktur och funktion

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2019

Om kursen

Kursen behandlar den friska människans biologiska funktioner och det strukturella underlaget för detta i olika cell-och vävnadstypers normala uppbyggnad. Delområdet immunsystemets grundläggande uppbyggnad och funktion omfattar motsvarande 3 hp. Där presenteras immunsystemets centrala molekyler och celler samt begreppen humoral och cellmedierad immunitet.

Anmälan och behörighet

Organs struktur och funktion, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

1 april 2019

Slutar

9 juni 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Grundläggande anatomi med biomedicinsk introduktion, biomedicinsk kemi med basal läkemedelskemi, cellbiologi från biomedicinprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-39601

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Per Lindström