Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Organsystemens struktur och funktion

  • Antal högskolepoäng 46,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar människokroppens uppbyggnad ur ett vävnadsmorfologiskt, biokemiskt, makrostrukturellt och funktionellt perspektiv där tonvikt ligger på både på individuella organfunktioner och på integrerade processer, som innefattar olika organsystem. Genom att beskriva grunderna för normala kroppsfunktioner bidrar kursen till att ge en grundläggande förståelse för hur dessa funktioner påverkas vid sjukdomar. I kursen ingår också basal vetenskaplig skolning samt kunskap om läkarrollen och betydelsen av genusperspektiv i läkararbetet (professionsutveckling). Under kursen ges även tidig klinisk träning av basala sjukvårdsfärdigheter.
Kursen delas in i följande moment: 
Del 1 (16 hp): Behandlar struktur och funktion för rörelseapparaten, stödjevävnader och hud, sinnesorgan samt perifera och centrala nervsystemet. I momentet ingår också vetenskaplig skolning.
Del 2 (12,5 hp): Behandlar principer för reglering av kroppsfunktioner via autonoma och endokrina system, tillväxt och benvävnadens omsättning, digestionssystemets struktur och funktion samt metabol reglering. I momentet ingår också vetenskaplig skolning.    
Del 3 (16,5 hp): Behandlar immunsystemet, blod och blodbildning, cirkulations- och respirationssystemen, urinorganen inklusive vätske-, elektrolyt- och syra-bas balans, reproduktionorganen samt organogenes. I momentet ingår också vetenskaplig skolning.    
Del 4 (1,5hp) Professionell utveckling

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)