Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Överbryggande kurspaket mot studie- och yrkesvägledarexamen - för lärare och socionomer

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kurspaketet

Kurspaketet är avsett för personer som har en lärar- eller socionomexamen om minst 180 hp. Efter godkända studier i de överbryggande kurserna läser studenterna termin 5 och 6 i det treåriga studie- och yrkesvägledarprogrammet på distans. Samtliga tre terminer innehåller sammankomster med obligatorisk närvaro på plats i Umeå. Studenten måste vara godkänd i samtliga överbryggande kurser för att få fortsätta studierna. Dessa tre terminer leder sammantaget till Studie- och yrkesvägledarexamen. 

Under sista terminen på studie-och yrkesvägledarprogrammet ingår praktik i 8 veckor. Studenten ska ordna sin praktikplats själv och vid praktikplatsen ha en handledare som har studie- och yrkesvägledarexamen. Det går inte att tillgodoräkna praktikperioden genom att åberopa arbete som obehörig vägledare. Praktikperioden innefattar bland annat tillämpning av karriärteorier, vägledningsmetoder och modeller som ingår i utbildningen.

På Lärarhögskolans programhemsida finns terminsöversikter upplagda där det framgår vilka veckor de fysiska sammankomsterna är i Umeå, både den överbryggande terminen samt termin 5 och 6: https://www.umu.se/student/mina-studier/studie--och-yrkesvagledarprogrammet/

Överbryggande kurser inom kurspaketet: 

6SY039 Studie- och yrkesvägledning för lärare och socionomer 12,5 hp

6SY040 Politik, förvaltning och arbetsmarknad 7 hp

6SY041 Karriärvägledning - teorier, modeller och metoder 10,5 hp

Kurser inom kurspaket

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Sander Nordin, studieadministratör