Hoppa direkt till innehållet
printicon

Palliativ omvårdnad

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen omfattar vård av svårt sjuk och döende patient samt stöd till deras närstående, beaktande fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Vårdfilosofi, etiska ställningstaganden baserade på relationsetik, miljöns betydelse och lidandets dimensioner bearbetas. Vanliga fenomen vid livshotande sjukdom och död såsom sorg, skam/skuld, tröst, hopp och mening ingår i kursen. Relevanta lagar och förordningar samt intersektionella perspektiv ingår.

Kursen är uppdelad i 3 moment:
Moment 1 – Grunder, bärande begrepp och symtomlindring inom palliativ vård, 1 hp
Moment 2 – Fysiska, psykosociala och existentiella behov inom palliativ vård, total smärta, 3,5 hp
Moment 3 – Betydelsen av etik, estetik, kommunikation och olika fenomen vid livshotande sjukdom och död samt fördjupning om intersektionella perspektiv, 3 hp

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad